PREMATURE EJEKULASYON (ERKEN BOŞALMA)

Günümüzde ağır yaşam koşulları, stres ve iş yoğun iş yaşamı ile artmakta olan bu sorun yaklaşık üç erkekten birinde görülmekte ve erkekler arasında en sık görülen cinsel fonksiyon bozukluğu olduğu düşünülmektedir. Bu sorunu yaşayan erkekler genelde bu durumu kabullenmektedir ancak gerek ilaç gerek psikoterapi ile boşalma süresinde artış sağlanabileceği unutulmamalıdır.

Erken Boşalma Nedenleri

Prematür Ejakülasyonun organik veya psikolojik nedenleri olabilir. Çok az hastada saptanan bazı organik etkenler; Medulla spinalis tümörleri ve travmaları, multipl skleroz, idrar yolu enfeksiyonu, prostat enfeksiyonudur.  Bazı nadir görünen organik bozukluklar ise; penis cildinin aşırı hassas olmasına neden olan sinir sistemi fonksiyon bozuklukları, penis başında bulunan sinir hücrelerinin fazlalığı, otonom sinir sistemi kontrol mekanizmasındaki yetersizlik ve penis etrafındaki düz kasların aşırı aktif olmasıdır. Psikolojik nedenler arasında ise aşırı heyecan ve gerginlik sayılabilir. Aşırı heyecan veya gerginliğin aşırı uyarılmaya ve neticesinde erken boşalmaya sebep olabileceği düşünülmektedir. Gerginlik ve stres sonucu oluşan adrenalin vücutta pek çok mekanizmayı harekete geçirerek deşarj olur.  Bu adrenalin deşarjı ise boşalma sırasında aktif olan kasları uyarmakta ve boşalmayı hızlandırmaktadır. İlişkilerde yaşanan sorunlar, erkeğin önceki cinsel deneyimlerinde hep kısa sürede boşalması ve bunu bir alışkanlık haline getirmesi, genç ve cinsel deneyiminin az olması gibi faktörler de erken boşalmaya sebep olabilir.

Erken Boşalma Tedavisi

Tedavi protokolünde; davranış tedavisi, ilaç tedavisi ve diğer yardımcı etkenler kullanılabilir.  Tedaviden alınan sonucun kalıcı olması önemli olduğu için birden fazla tedavi yöntemi birlikte uygulanabilir. Davranış tedavisi ile boşalma zamanının hasta tarafından hissedilmesi ve kontrol edilmesi sağlanmaya çalışılır. Gevşeme ve rahatlamaya yönelik nefes egzersizleriyle birlikte kendi kendine veya eşi ile birlikte uygulayacağı tekniklerle hastalar boşalma ile sonuçlanmayan süreci uzatabilirler. Prezervatif kullanılması halinde ise penis cildinin doğrudan uyarılması azalarak etki sağlanabilir ve seksüel aktivite süresi bu sayede uzayabilir. Anestezi etkisi olan içerikleri ile penis duyarlılığını azaltan kremler cinsel ilişki öncesi penis cildine sürülerek etki edebilir.

Erken boşalmanın patofizyolojisi ve etiyolojisi tam olarak bilinmemesine karşın ejakülasyon bozukluklarının santral sinir sisteminin ejakülasyonu düzenleyen merkezlerinde serotonin (5-hidroksitriptamin, 5HT) seviyesi veya serotonin reseptör duyarlılığı değişikliklerinden kaynakladığı düşünülmektedir. Santral sinir sisteminde 5HT1a reseptör aktivasyonunun ejakülasyonu aktive ederken, 5HT1b ve 5HT2c reseptörlerinin aktivasyonunun ejakülasyonu geciktirmektedir. İlaç tedavisinde kullanılan dapoksetin, ejekulasyonu geciktirici özelliklere sahip SSRI grubuna ait bir ilaçtır. Çok hızlı emilir ve maksimum plazma düzeyine yaklaşık bir saatte ulaşır. Yine çok çabuk elimine olmakta (yarılanma ömrü 30 dak) ve yaş ile bu özelliği değişmemektedir. Ayrıca dapoksetininalkol ve PDE-5i ile etkileşimi de saptanmamıştır. İlişki öncesi 1-3 saat öncesi 30 mg doz ile tedaviye başlanır. Bu doz yeterli olmazsa 60 mg’a çıkılabilir. Bu karar yan etkilere ve hastanın ilacı tolere etme derecesine göre verilebilir. Yan etki ve istenmeyen etkiler için spesifik ürüne ait prospektüs incelenmelidir.

 

Erkek cinsel sağlığında en sık karşılaşılan bu durum ile ilgili günümüzde yeterli sayıda uzman ve ilaç desteği mevcut olması sevindiricidir. Ürünlerin piyasa çıkışından itibaren geçen süre ve fayda/risk oranı açısından değerlendirildiğinde mevcut moleküller birçok hastada iyi sonuçlar vermektedir.

Ülkemizde bu molekülleri içeren ilaçlar çeşitli firmalar tarafından üretilmektedir. Köklü geçmişi olan ve GMP standartlarında üretim yapan yerli firmaların eş değer ürünleri ile aynı etkinliğin sağlanması da bu konuda önemli farmakoekonomik avantaj sağlamaktadır.

Ecz. Sibel Çolak

Kısa Bilgi:

Edirne'de doğdu. İstanbul üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 1995 yılında mezun olduktan sonra MBA programını tamamladı. Londra'da İngilizce ve mesleki İngilizce eğitiminden sonra hedeflediği ilaç sektöründe çalışmaya başladı. 1997 yılında Aventis’te başladığı iş hayatında sırasıyla Eczacıbaşı, Abdi İbrahim ve Actelion firmalarında Ürün Müdürlüğü, Grup Ürün Müdürlüğü, İş Birimi Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Bugüne kadar enfeksiyon hastalıkları, antibiyotikler, NSAİ ‘ler, ağrı, üst solunum yolu hastalıkları ve soğuk algınlığı ürünleri, OTC ürünlerle çalıştı ve lansmanlar yaptı, özgün eğitimler hazırladı. Türkiye’de ve yurt dışında doktor, eczacı ve satış ekiplerine ürün -endikasyon ve pazarlama eğitimleri verdi. Almış olduğu çok sayıda eğitim ile sunum becerileri, beden dili, interaktif eğitim becerileri vb. alanlarda yetkinliklerini geliştirme fırsatı buldu.

Son 5 yıldır İzmir’deki eczanesinde serbest eczacı olarak çalışıyor. Eczanesinde eğitim, prim sistemleri, ürün kategorilerini yönetme konusunda uygulamalara ağırlık veriyor. Aynı zamanda Fortiks Eğitim Danışmanlık bünyesinde meslektaşlarına ve eczane teknisyenlerine sağlık eğitim seminerleri veriyor.

İletişim
sibelcolak@yahoo.com