İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Personel sayımız kaç olursa olsun, işletmemizin büyüklüğü ne olursa olsun bir yol haritamız olmazsa bir yolumuz da olamaz…

İnsan kaynakları yönetimi de işletme yönetimi gibi 4 adımdan oluşur:

  • Planlama
  • Örgütleme
  • Yöneltme
  • Denetleme.

 

Sadece Düşünen Değil Yapan Kazanır

Planlama, işyerinin gelecekte ulaşmak istediği noktaya gelmesi için çizdiği haritadır. Çünkü planlar eylemleri, eylemler sonuçları üretir.

İşletmeleri başarıya götüren en temel unsurlardan birisidir planlama. Dostoyevski Suç ve Ceza adlı eserinde “Kendi planlarımızı yapıyorduk ama kaderin de planları olduğunu unutmuştuk.” diye yazar. Oysa kaderin planlarını beklemeyle geçirecek bir hayat lüksümüz yoktur. Planlama yoksa zaman yönetimi de yoktur. Zaman yönetimi yoksa hayatımızın kontrolü de yoktur. Kontrol yoksa başarı da yoktur.  Biz planlarımızı yapalım, gelecek değişimlere adapte olabilecek esnekliğe sahip olalım ve sonrasında akışa ayak uyduralım.

 

Dikey Örgütlenme mi Yatay Örgütlenme mi

Örgütleme; yani organize etme, planlamada yapılacak analiz edilebilen tüm işlerin belirlenmesi, gruplara ayrılması, formlara-çizelgelere dökümü ile personelin belirlenip yetkilendirilmesidir. İş birimine göre, ürüne göre ya da müşteriye göre bölümlendirme olabilir.

Dikey örgütlenmenin olduğu bir işyerinde emir-komuta zinciri net şekilde gözlenirken yatay örgütlenmede görevler göz önünde tutulmakta ve uzmanlık önemli bir rol oynamaktadır. Ancak tüm bunların ötesinde örgüt kültürü yaratmak gerekir! Örgüt kültürü yaratmak imaj ya da slogan vb. uygulamalarla değil, çalışanların bilincinde şekillenir; sonra verimlilik ve kaliteye dönüşür.  Bu nedenle çalışanlara, işyeri stratejisi ve hedefleri aktarılırken katılım sağlaması beklenmeli hatta bunlar birlikte belirlenmelidir.

 

Baş Nereye Götürürse Ayak ve Gövde de Oraya Gider

Yöneltme, amaçların gerçekleşmesi için bireylere iş verme ve onlara yol gösterme faaliyetidir.

Tüm çalışanların; her türlü yaratıcılık, üretkenlik ve yenilikleri ortaya çıkarılmalı ve desteklenmelidir. İşleri delege ederken delegasyon kurallarını da iyi uygulamak gerekir. Bu amaçla yönetici ya da lider çalışanları işe yöneltmek için onları güdüler, teşvik eder, iletişim kurar ve onlara önderlik eder.

 

Denetleme Yalnızca Bir Askerlik Çilesi Değildir

Denetleme, yapılan işlerin amaçlara ve planlara uygun olup olmadığının ölçülmesi yanında gerekli düzeltici eylemlerin de harekete geçirilmesidir.

Çalışanların işteki başarı oranlarının zaman içinde değişiklik gösterdiği gözlemlenmiştir. Kişisel, organizasyon ve çevresel faktörlerden kaynaklanan bu değişimler, zamanla çalışanlar üzerinde olumsuz etkiler yaratmakla birlikte performanslarına da önemli ölçüde yansımaktadır. Bu nedenle değerlendirme süreçleri düzenli olarak yapılmalı ve belirli periyodlarla tekrarlanarak kayıt altına alınmalıdır. Böylelikle birçok faktörü önceden fark ederek gerekli önlemler alınabilir, çalışanların performansı ve gelişimi izlenebilir.

 

Strateji Oluşturma

İnsan kaynakları stratejileri belirlerken özellikle işin çerçevesinin çizilmesi, Swot analizinin yapılması ve bazı soruların cevaplanması gerekir:

•             Şu an neredeyiz?

•             Nerede olmak istiyoruz?

•             Oraya nasıl gideceğiz?

•             Bu hedefe ulaşmak için hangi becerilere ihtiyacımız var; yani güçlü ve geliştirmemiz gereken yönler nelerdir?

•             Bu hedefe ulaşmamızı engelleyecek tehditler nelerdir ve olası fırsatlar neler olabilir?

Şimdi düşünün lütfen. İş yerinizde yapmak istediklerinizi, hayallerinizi, hedeflerinizi düşünün…Bunun için entelektüel sermayeniz olan insan kaynağınızın ne kadarını, nasıl kullanıyorsunuz düşünün… Ve harekete geçin!

Öznur Selçuk

Kısa Bilgi:

Ankara’da doğdu. İ.Ü Arkeoloji lisansı ardından Eskiçağ Tarihi yüksek lisansı yaptı. İkinci üniversite olarak İnsan Kaynakları eğitimi aldı. Mesleki bilgi ve birikimleri ile turizm, operasyon ve insan kaynakları alanlarında çalıştı. Bu süreçte çok sayıda ‘Kişisel Gelişim’ eğitimi ve ICF, AC, ACSTH onaylı ‘Uluslarası Yaşam Koçluğu’ ve ‘Kurumsal Koçluk’ eğitimleri aldı.

2012 yılından beri Fortiks Eğitim Danışmanlık’ta Genel Koordinatör olarak görev yapıyor ve personel performans sistemlerini yürütüyor. Performansı artıran, başarı ve mutluluk hedefli; koçluk teknikleri, IK ve personel performans yönetimi, beden dili, imaj ve iletişim eğitimleri veriyor. Bugüne kadar Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde 1000’e yakın eczane teknisyeni ile birebir çalıştı ve eczane teknisyenlerine yönelik koçluk çalışmaları yaptı.

Kollektif bir çalışma olarak yayınlanan ‘Koçluk Teknikleri’ yazarlarından olan Öznur Selçuk, sağlık sektöründeki özel konsept dergilerin editörlüğünü yürüttü ve halen yürütüyor.

İletişim
oznur@fortiks.com