Yasal Uyarı

Değerli Üyelerimiz,

 “startiks.com” web sitesinde yayınlanan her türlü video, ses, görüntü, kurgu, yazı içeren bilgi, belge ve eğitim videolarının manevi ve mali hakları ve bu mali haklara ilişkin kullanma, yayın ve satış ruhsatı gayri kabili rücu olarak startiks.com’a aittir. 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında kapsamında korunmaktadır.

İlgili videolar telif yasaları ile koruma altında olup

  • Videoların kopyalanması
  • İçeriklerin kaydedilmesi, paylaşılması,
  • Videoların indirilmesi veya indirilmeye çalışılması,
  • Şifre paylaşımı yapılması,
  • Videolarin coğaltılması,
  • Videoların toplu alanlarda yayınlanması yasaktır.

 

Bu eylemlerin yapılması Kanuna göre önemli yaptırımları olan ciddi bir suçtur.

Kendinizi yasal zorluklar altına sokacak olan bu tür eylemlerde bulunmayınız.

Eğitim videolarının “startiks.com” web sitesi dışında illegal yoldan kopyalanarak kullanılması halinde yapılan teknik takip sonucu sağlanan tespitlerle hukuki süreç başlatılır.

IP adresi, konum tespiti ve videolarda bulunan kodlar vasıtası ile gerekli tespitler yapılarak yukarıdaki davranışları sergileyen kişiler hakkında yasal şlem başlatılacaktır.

Üyelik Sözleşmesi ile kabul ettiğiniz bu yasal yükümlülükleri bir kez daha bilginize sunar, aşağıdaki detayları okumanızı rica ederiz.

MADDE 6. ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.11. ALICI, internet sitesine girerken kullancı adı ve üye olurken oluşturduğu şifresini kullanmalıdır. ALICI, kullanıcı adı ve şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez. ALICI’nın söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu kullanma hakkı, seçmiş olduğu eğitimin ya da eğitim paketinin sağladığı kullanma biçimi ile sınırlı olup üçüncü kişilere bedelli bedelsiz kiralanamaz ve satılamaz. Farklı cihazlarda kullanımına izin veremez. İçerikleri indiremez, kaydedemez, coğaltamaz, herhangi bir mecrada dağıtımını yapamaz, umuma açık yayınlayamaz. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk üyeye aittir. SATICI’nın üyenin yukarıda belirtilen kullanımlarından kaynaklanan her türlü tazminat vesait talep hakkı saklıdır. ALICI, SATICI’nın belirlediği tazminata (Bu tazminat 1 milyon TL’dir.) fahiş olduğu itirazında bulunamaz.

 

MADDE 11. TELİF HAKLARI

11.1. 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında “startiks.com” web sitesinde yayınlanan her türlü video, ses, görüntü, kurgu, yazı içeren bilgi, belge ve eğitim videolarının manevi ve mali hakları ve bu mali haklara ilişkin kullanma ve satış ruhsatı gayri kabili rücu olarak SATICI’ya aittir. İlgili kanun kapsamında korunmaktadır.

11.2. İlgili videolar telif yasaları ile koruma altında olup videoların kopyalanması yasaktır.  İçeriklerin kaydedilmesi, paylaşılması, videoların indirilmesi veya indirilmeye çalışılması, şifre paylaşımı yapılması, coğaltılması, içeriklerin toplu alanlarda yayınlanması yasaktır.

11.3. Eğitim videolarının “startiks.com” web sitesi dışında illegal yoldan kopyalanarak kullanılması halinde yapılan teknik takip sonucu sağlanan tespitlerle hukuki süreç başlatılır.

11.4. Videolar dışında eğitim videolarının içeriklerinde verilen bilgiler de 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında koruma altında olup kopyalanamaz ve paylaşılamaz. Eğitim ve içeriklerinin paylaşılması ve yayılması hukuki yaptırımlara neden olur.

11.5. www.startiks.com web sitesinde yayımlanan her türlü video, ses, görüntü, kurgu, yazı içeren bilgi, belge ve eğitim videolarının tümü ya da bölümlerini; bilgisayar, tablet, ya da herhangi bir elektronik cihaza indirme, yükleme, işleme, temsil etme, çoğaltma, değiştirme, dağıtma; her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletme ve yayınlama; hukuka aykırı olarak işlenen ve çoğaltılan bu eserleri satışa arz etme; satma, kiralama veya ödünç verme suretiyle sair şekilde yayma; bu esere kendi eseri gibi ad verme, bu esere kaynak göstermeksizin iktibasta bulunma; hak sahibi kurumun izni olmaksızın eserlerin muhtevası hakkında kamuya açıklamada bulunma; bu eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösterme vb işlemleri yapanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Bu ihlalleri gerçekleştirenlere 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre 250-500 bin Türk Lirası ceza verilmektedir.

11.6. Kullanıcının satın aldığı üyeliği ikinci kişilere şifre paylaşımı yoluyla kullandırarak Startiks.com’un haklarını ihlal etmesi halinde üyeliği silinecek ve yine telif yasaları gereğince haklarında yukarıdaki maddede belirtildiği üzere yasal işlem başlatılacaktır.