MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 TARAFLAR
İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. 

1.1. ALICI BİLGİLERİ
(Sözleşmede bundan sonra "ALICI, ÜYE" olarak anılacaktır.)
Adı – soyadı/Ünvanı:
Adresi:
Telefon:
E-mail:

Fikri ve sınai mülkiyet hakları Fortiks’e ait eğitim destek içeriklerini kullanacak gerçek ve tüzel kişiler bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.

1.2. SATICI BİLGİLERİ
(Sözleşmede bundan sonra "SATICI, ŞİRKET" olarak anılacaktır.)
Ünvanı    : Fortiks Eğitim ve Danışmanlık-Avni Murat Selçuk
Adresi     : Altıntepe mah. Kumrular Sk. No: 10 D:13 Küçükyalı-Maltepe / İstanbul
Telefon    : 0 216 6062056
E-posta    : iletisim@startiks.com
İnternet Adresi: www.startisk.com

 

MADDE 2. TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye ürün/hizmet sunan veya ürün/hizmet sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
ALICI veya Üye: Siteye üye olarak ürün veya hizmeti edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini – www.startiks.com
TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,
SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
MAL/ÜRÜN: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

 

 

MADDE 3. KONU

İşbu Sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yaptığı üyeliğin kapsamı ve siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerininin düzenlenmesidir.

 

MADDE 4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÜRÜNÜN KULLANIMI, ÖDEME VE TESLİMAT BİLGİLERİ

4.1. Elektronik ortamda satın alınan, eğitimlerin içeriği, süresi ve türü, satış bedeli, ödeme şekli, fatura bilgileri ve sözleşmenin tebliğ edileceği ALICI’nın mail adresi aşağıda belirtildiği gibidir. Faturanın kesieceği kişi ile sözeşme yapan kişi aynı olmak zorundadır.

4.2. Aşağıda ibraz edilen bilgile doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin tamamının ya da bir kısmının doğru olmadığı veya eksik olduğu durumlardan doğacak zararları bütünüyle karşılamayı sözleşmeyi onaylayan kişi ya da kurum yani ALICI kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu yine ALICI üstlenir.

4.3. Mal/Ürün/Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, adedi, konusu, izlenme süresi, izlenme tekrarı) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. SATICI tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özellikleri kampanya süresi sonunda değişiklik gösterebilir ve kampanya bitim tarihine kadar geçerlidir.

4.4. “Startiks.com” web sitesinde satışa sunulan her bir eğitim anında izlenmeye başlanan bir video hizmeti olması dolayısıyla elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler kapsamındadır.

4.5. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar kdv dahil satış fiyatlarıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.6. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

4.7. Sözleşme konusu ürün/hizmet, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler kapsamında olup siparişin verilerek ödeme yapılmasını ve ödemenin SATICI’nın hesabına geçmesini takiben ilgili eğitim iş bu sözleşmede ve ürün/hizmet nitelikleri kapsamında satış esnasında belirlenen ve ilan edilen koşullarda izlenmek üzere ALICI’nın kullanımına açılır.

4.8. Satın alınan eğitim en fazla ilgili eğitim özelliklerinde belirtilen süre içerisinde ve tekrarda izlenebilir. Her eğitim izlenmesinde farklı süre ve tekrar sayıları belirlenmiş olabilir. Hizmetin temel özellikleri ile birlikte internet sitesinde bu bilgi ALICI’ya ifşa edilir.

4.9. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar kdv dahil satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Ürün Açıklaması          Adet        Birim Fiyatı           Ara Toplam (KDV Dahil)
……………
……………..

Sipariş Tutarı:
Toplam:

Ödeme Şekli ve Planı:
Teslimat Adresi:
Fatura Edilecek Kişi/Kurum:
Fatura Adresi:
Sipariş Tarihi:
Teslimat Tarihi:
Teslim Şekli:
Kargo Ücreti:

4.10.  Ürün sevkiyat masrafı oluşması halinde olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

MADDE 5. MÜCBİR NEDENLER

5.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihte bulunmayan veya öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, meydana gelmesi taraflardan birinin veya her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarının bir kısmını ya da tamamını yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep(Doğal afet, deprem, internet kesintileri, elektrik kesintileri, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve İletişim tesislerinde büyük ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir.  

5.2. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

5.3. Mücbir sebebin uzun sürmesi halinde tarafların edimlerini yerine getirmemelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları oluşmayacaktır.

5.4. İşbu mücbir sebep durumu 30(otuz) gün süreyle devam ederse taraflardan her birinin, tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih hakkı doğmuş olacaktır.

MADDE 6. ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. ALICI, sözleşmede kensidine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi Kabul ve taahhüt eder.

6.2. ALICI, sipariş vererek iş bu sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını, sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

6.2. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde satıcının isim, adres, ünvan, diğer İletişim bilgileri, sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, eğitim paketleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat,  iş bu hizmetlere erişim koşulları, kullanım şartları vb. konulara ilişkin tüm ön bilgiler ile cayma hakkı vb. konuları okuyup açık, net, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu ve bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü/hizmeti teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. ALICI, Sözleşme konusu hizmetin ALICI’nın kullanımına açılmasından sonra  ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün/hizmet bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu hizmetin bedelini 3 gün içerisinde SATICI’ya ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödeme yapılmaması halinde SATICI ALICI’nın siteye erişim üyeliğini iptal eder.

6.5. ALICI mücbir sebeple SATICI’nın siparişi iptali halinde; siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya hizmeti vermeyi engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün/hizmetin ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

6.7. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. SATICI, gerekli gördüğü durumlarda veya ALICI’nın verdiği bilgilerin gerçek dışı olduğunun tespiti halinde siparişi durdurma ve iptal etme hakkını saklı tutar.

6.8. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

6.9. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

6.10. ALICI, SATICI’nın kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda kişisel bilgilerini kullanmasına ve SATICI’nın üzeinde yaptığı hareketlerin kaydının tutulmasına, işlenmesine ve iletişime geçilmesine onay verdiğini beyan ve kabul eder.

6.11. ALICI, internet sitesine girerken kullancı adı ve üye olurken oluşturduğu şifresini kullanmalıdır. ALICI, kullanıcı adı ve şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez. ALICI’nın söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu kullanma hakkı, seçmiş olduğu eğitimin ya da eğitim paketinin sağladığı kullanma biçimi ile sınırlı olup üçüncü kişilere bedelli bedelsiz kiralanamaz ve satılamaz. Farklı cihazlarda kullanımına izin veremez. İçerikleri indiremez, kaydedemez, coğaltamaz, herhangi bir mecrada dağıtımını yapamaz, umuma açık yayınlayamaz. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk üyeye aittir. SATICI’nın üyenin yukarıda belirtilen kullanımlarından kaynaklanan her türlü tazminat vesait talep hakkı saklıdır. ALICI, SATICI’nın belirlediği tazminata (Bu tazminat 1 milyon TL’dir.) fahiş olduğu itirazında bulunamaz.

6.12. ALICI, www.startiks.com’a üye olurken sağlık personeli olduğunu beyan ve kabul eder. Sağlık personeli olmaması halinde SATICI’ya hiçbir surette sorumluluk yüklenemeyecek olup tüm sorumluluk üyeye aittir.

6.13. ALICI, tarafından ödemesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil ödemenin başarı ile gerçekleşerek SATICI’nın hesabına aktarıldığı andır.

6.14. ALICI, web sitesindeki eğitimlerin yahut basılı materyalllerin kullanılmasından ve verilen bilgiler ve içerik dolayısıyla uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden SATICI’dan tazminat veya hak talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. Bu konuda SATICI’nın herhangi bir sorumluluk ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

 

6.15. ALICI, kredi kartı veya eft-havale ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise ilgili faiz oranları, eft-havale ücretleri, temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından teyit edeceğini, mevzuat hükümleri gereğince ilgili hükümlerin banka ve ALICI arasındaki sözleşmeler kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. SATICI, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik Hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

7.2. Ürün internet bağlantısı olduğu halde kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak kullanılır. Kablosuz internet bağlantı kalitesi veya bilgisayar, mobil cihazda gereken altyapının bulunmaması halinde SATICI’nın teknik destek verme veya kullanıcının sorununu çözme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

7.3. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile web sitesinde meydana gelebilecek hatalar, siber saldırılardan kaynaklı durumlarda ortaya çıkabilecek tanıtım hataları veya fiyat yanlışlıklarından vb. sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayanarak ALICI, SATICI dan hak talep edemez. Bu gibi durumlarda SATICI, ALICI’nın üyelik işlemlerini iptal edebilir.  Ürünlere erişim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde ALICI bu durumdan haberdar edilir, ödemiş olduğu bedel alacağı oranında 30 gün içinde iade edilerek üyelik sözleşmesi iptal edilir.

7.4. SATICI, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya kayıtlı kullanıcı bilve ve veirlerini slime hakkını saklı tutar.

7.5. SATICI, ALICI verilerinin yetkili olmayan kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır.

7.6. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konulmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

7.8. SATICI, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

 

7.9. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

MADDE 8. CAYMA HAKKI

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18.maddesi 3.bendi gereği Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde tüketici cayma hakkını kullanamaz. İlgili maddenin Resmi Gazete yayını linkte yer almaktadır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/11/20131128-1.htm

Yine 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15.maddesinin ğ bendi uyarınca  elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmelerde tüketici cayma hakkını kullanamaz.
İlgili maddenin Resmi Gazete yayını linkte yer almaktadır. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141127-6.htm

Tüketicilerin cayma hakkı; internette yapılan tüm alışverişlerin düzenlendiği bu ilgili YÖNETMELİK ile kurallara bağlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler ve ALICI tarafından açılmış olan eğitim materyalleri ses veya görüntü kayıtları (DVD, CD, kaset vb) basılı diğer ürünler (poster, defter, kitap vb), yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Cayma hakkı bu ürünlerde kullanılamaz.

“Startiks.com” web sitesinde satılan eğitim videoları ve verilen hizmetler bu istisna kapsamında olup cayma hakkı kullanılamamakta ve hiçbir koşul altında ücret iadesi yapılmamaktadır.

TÜKETİCİ aşağıdaki ürünlerde cayma hakkını ilgili YÖNETMELİK gereği kullanamaz:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

MADDE 9. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 10. GİZLİLİK ve GÜVENLİK

10.1. ALICI tarafından ödeme yapmak amacı ile SATICI’ya bildirdiği bilgiler SATICI tarafından 3.şahıslarla paylaşılmayacaktır. ALICI’nın kredi kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, kredi kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır.

 

10.2. Kişisel Verilerin Toplanması: www.startiks.com internet sitesini kullananlar ve hizmetlerden faydalananlar kişisel verilerinin SATICI tarafından elde edilmesini, toplanmasını, işlenmesini, aktarılmasını onaylamış olur. SATICI’nın, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. Üyelik oluşturma esnasında ALICI’dan talep edilen bilgilerin SATICI tarafından elde edilip işleneceğini ALICI sitesini ziyaret ederek veya üye olarak kabul ve beyan etmektedir. İşbu sözleşme ile satın alınan ürün ve hizmetler hakkında analiz yapılarak, hizmetlerden, indirimlerden, kampanyalardan yararlanmak ve genel pazarlama yapılması amacıyla kimlik ve iletişim verilerinin işlenmesine ALICI rıza gösterdiğini beyan eder.

10.3. Kişisel Verilerin Kullanımı: KVKK uyarınca FORTİKS “Veri Sorumlusu” olarak anılmakta olup sunacağı hizmet çerçevesinde ALICI’dan alacağı talimatlar ve başvurular kapsamında,  tüm yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler çerçevesinde, tüm pazarlama faaliyetleri doğrultusunda sunulan hizmetlerden sorunsuz olarak ALICI’nın yararlanabilmesi amacıyla; kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, hukuki işlem ve uyum bilgileri, talep ve şikayet yönetimi bilgileri, görsel ve işitsel veriler,  ödeme bilgileri gibi finansal veriler ile çeşitli müşteri verileri ve müşteri işlem verileri gibi kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri elde etme, kaydetme, saklama, güncelleme, sınıflandırma, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşma veya onlara devretme gibi konularda, “Veri İşleme” olarak kabul edilen işlemleri KVKK çerçevesinde ve kişisel veri işleme şartları dahilinde gerçekleştirebilir. Bu sebeple kişisel veriler; eğitim satın alım sürecinin tamamlanması için gerekli bilgilerin toplanması ve bu bilgiler üzerinden kontrol ve değerlendirme çalışmalarının yapılabilmesi, firmalardan eğitim başvuru verileri üzerinden raporlamanın yapılabilmesi, bu verilerin ilerleyen dönemlerdeki başvuru süreçlerinde ve istatiksel çalışmalarda kullanılabilmesi, yapılan işlemlerde kullanılmak üzere ALICI kimliğini tespit edebilmek için kimlik, adres ve gerekli diğer bilgilerin kaydedilebilmesi, ALICI’dan gelen talep üzerine sunulan ürün ve hizmetler kapsamında gerekli ve ALICI ile paylaşmamız gereken önemli bilgilerin iletişim bilgileri üzerinden iletilebilmesi, kağıt üzerinde, sözlü veya elektronik ortamlarda işlemlerin tamamlanabilmesi için gerekli tüm kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanabilmesi, denetlenmesi ve hayata geçirilmesi ve idari ve hukuki yükümlüklerin gereğinin yerine getirilmesi gibi amaçlarla işlenebilir. Ayrıca Kişisel veriler; SATICI ürün ve hizmetleri hakkında tanıtım ve bilgilendirme yapılması, ALICI’ya özel sunulacak indirimlerden ve kampanyalardan yararlandırılması ve Startiks Online Web Eğitim Sistemi üyeliğiniz sebebiyle ALICI’ya verilen hizmetlerin iyileştirilmesi, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi için SATICI’ya ilettiğiniz kimlik ve iletişim verileriniz Kanun’un belirtmiş olduğu ilkelere uygun surette işlenmektedir.
10.4 Kişisel Verilerin Paylaşımı: Belirtilen ALICI kişisel verileri, sözleşmenin ifası gereğince, Startiks internet sitesinden gerçekleştirilen üyelik kaydı ile toplanabilmektedir. Ayrıca ŞİRKET; ALICI kişisel verilerini her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin edebilmektedir.
Toplanan kişisel veriler ALICI’ya bu hizmeti sunabilmek için destek alınan (Arşiv, matbaa, iş ortaklığı yapılan eğitim sponsoru firmalar, eğitmenler, yazılım ve teknik destek veren firma vs.) iş ortaklarına aktarılabilecektir.  Kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. Maddesinde belirtilen sözleşmenin ifası dahil kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Ayrıca Eğitim finansmanı için talepte bulunulan eğitimin sponsor firmaları ve eğitmenleri başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki doğrudan veya dolaylı hissedarları, iştirakleri, ana ortakları ve grup şirketleriyle, sözleşme imzaladığı program ortaklarıyla, ortak marka çalışması yaptığı üçüncü kişilerle ve eğitim hizmetlerinin sunulabilmesi için paylaşımın gerekli olabileceği sair mevzuatta izin verilen kişiler, kurum-kuruluşlar, kamu tüzel kişileri gibi kişi ve kuruluşlarla, yasal düzenlemelerin izin verdiği diğer kişi kurum ve kuruluşlarla, hizmet aldığı yurt içi ve yurt dışındaki diğer üçüncü kişilerle kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın öngördüğü esaslar kapsamında paylaşılabilir. ŞİRKET’in sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirebilmesi için ALICI’nın kişisel verilerin doğru ve güncel olması çok önemlidir.

10.5. KVKK Kapsamında Haklar:  Kişisel veriler, ŞİRKET tarafından bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince teknik altyapı sağlanarak büyük bir özenle saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak KVKK kapsamındaki haklar ŞİRKET’e başvurarak her zaman kullanılabilir. Bu çerçevede; ALICI’nın kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhde bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğrama hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları mevcuttur.
KVKK kapsamındaki hakları yazılı olarak kullanmak gerekmekte olup işbu haklar ŞİRKET’in internet sitesinde (www.startiks.com ) bulunan Kişisel Verilerin Korunması bölümü altındaki Başvuru Formu aracılığı ile kullanılabilir.
Kişisel veriler işbu sözleşmede belirtilen amaçlar dışında kullanılmamak kaydı ile işlenmektedir. 
10.6. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni: İş bu sözleşme ile Startiks Online Web Eğitim Sistemine üyelik ile satın alınan ürün ve hizmetler hakkında analiz yapılarak hizmetlerden, indirimlerden, kampanyalardan yararlanmak ve genel pazarlama yapılması amacıyla kimlik ve iletişim verilerinin işlenmesine ALICI rıza gösterdiğini beyan eder.

İşbu bilgilendirme kapsamında belirtilen amaçlar için kişisel verilerin işlenmesinde açık rızası olduğunu onaylar.

 

 

10.7. Kişisel Olmayan Verilerin Toplanması: Ziyaretçilerin www.startiks.com internet sitesindeki dolaşımları sırasında, ziyaretçilerin yoğunluğunu, gezilen sayfaları, sitede tıklanan bölümleri vb. Otomatik olarak toplayıp işlenmektedir. Bu veri ve bilgiler sitenin nasıl kullanışdığının tespiti için olup kullanıcının kişisel bilgileri ile ilişkilendirilmemektedir. ALICI‘nın tarayıcısının sabit diskine yerleştirilen çerezler sayesinde, ziyaretçi ve üyelere daha iyi hizmet sunmak amacıyla kullanım ile ilgili bilg ve veri toplanmaktadır. Böylelikle en çok ziyaret edilen bölümlere ait içerikler, daha kullanışlı hale getirilmeye çalışılmaktadır.

10.8 Taraflar, Sözleşme’nin icrası sırasında birbirlerine ilişkin olarak her ne suretle olursa olsun edindikleri gizli ve ticari öneme sahip bilgi ve belgeleri (aşağıda tanımlandığı şekilde Gizli Bilgi), Sözleşme’nin sona ermesinden veya feshinden sonra dahi süresiz olarak korumakla yükümlüdür.

10.9. Taraflar’dan herhangi biri tarafından diğer Taraf’a işbu Sözleşme kapsamında ifşa edilen know-how, iş, metot, buluş, yöntem, ilerleme, patent, uygulama, tasarım, telif hakkı, marka, yenilik, ticari, mali, teknik bilgi dâhil her türlü bilgi ile Taraflar arasında kurulacak sözleşme süresi içerisinde diğer Taraf hakkında edindikleri her türlü ticari sır ve/veya özel nitelikteki bilgiler ve/veya ticari sonuçlar ve/veya istatistiki bilgiler ve/veya kullanıcı bilgileri ve/veya ortaklar, yöneticiler ve dahil olduğu grup hakkında öğreneceği bilgiler ve/veya aralarındaki sözleşmeler ve türlü yazılı ve sözlü bilgi akışı, gizli bilgi (“Gizli Bilgi”) olarak kabul edilir.

10.10. Taraflar’ın birbirlerine ifşa ettiği materyaller ve bilgiler, aşağıda yer alan tanımlar doğrultusunda Gizli Bilgi olarak kabul edilmeyecektir:

a) Zaten kamunun bilgisinde olan veya bilgiyi alan Taraf’ın bu Sözleşme’yi ihlal etmesi dışında başka bir yolla kamunun bilgisine giren bilgiler; veya

b) Bilgiyi ifşa eden Taraf, bilgiyi alan Taraf’a ifşa etmeden önce bilgiyi alan Taraf’ın zaten bildiği bilgiler; veya

c) Bilgiyi alan Taraf’ın bilgiyi ifşa eden Taraf dışında bir kaynaktan edindiği ve bilgiyi ifşa eden Taraf’a karşı gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmeksizin edindiği bilgiler; veya

d) İfşa eden Taraf’ın yazılı onay ile kamuya açıklanmasına izin verdiği bilgiler.

10.11. Taraflar, gerek işbu Sözleşme süresince ve gerekse Sözleşme’nin sona ermesi veya feshi halinde, Gizli Bilgi’yi dolaylı veya dolaysız süre sınırlaması olmaksızın kullanmayacaklarını ve her ne suretle olursa olsun üçüncü kişilere açıklamayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

10.12. Taraflar’dan herhangi biri, yürürlükte olan yasal düzenlemeler, mahkeme kararı veya idari emir gereğince Gizli Bilgi’yi açıklamak zorunda kaldığı takdirde, bu durumu yazılı olarak derhal diğer Taraf’a bildirecektir. SATICI, bu bilgileri sadece idari ve yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma yahut mahkemelerce belirlenmiş durumlar dahilinde SATICI kendisinden istenen bilgi kendisinde bulunması durumunda ilgili makama/makamlara iletebilir.

 

MADDE 11. TELİF HAKLARI

11.1. 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında “startiks.com” web sitesinde yayınlanan her türlü video, ses, görüntü, kurgu, yazı içeren bilgi, belge ve eğitim videolarının manevi ve mali hakları ve bu mali haklara ilişkin kullanma ve satış ruhsatı gayri kabili rücu olarak SATICI’ya aittir. İlgili kanun kapsamında korunmaktadır.

11.2. İlgili videolar telif yasaları ile koruma altında olup videoların kopyalanması yasaktır.  İçeriklerin kaydedilmesi, paylaşılması, videoların indirilmesi veya indirilmeye çalışılması, şifre paylaşımı yapılması, coğaltılması, içeriklerin toplu alanlarda yayınlanması yasaktır.

11.3. Eğitim videolarının “startiks.com” web sitesi dışında illegal yoldan kopyalanarak kullanılması halinde yapılan teknik takip sonucu sağlanan tespitlerle hukuki süreç başlatılır.

11.4. Videolar dışında eğitim videolarının içeriklerinde verilen bilgiler de 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında koruma altında olup kopyalanamaz ve paylaşılamaz. Eğitim ve içeriklerinin paylaşılması ve yayılması hukuki yaptırımlara neden olur.

11.5. www.startiks.com web sitesinde yayımlanan her türlü video, ses, görüntü, kurgu, yazı içeren bilgi, belge ve eğitim videolarının tümü ya da bölümlerini; bilgisayar, tablet, ya da herhangi bir elektronik cihaza indirme, yükleme, işleme, temsil etme, çoğaltma, değiştirme, dağıtma; her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletme ve yayınlama; hukuka aykırı olarak işlenen ve çoğaltılan bu eserleri satışa arz etme; satma, kiralama veya ödünç verme suretiyle sair şekilde yayma; bu esere kendi eseri gibi ad verme, bu esere kaynak göstermeksizin iktibasta bulunma; hak sahibi kurumun izni olmaksızın eserlerin muhtevası hakkında kamuya açıklamada bulunma; bu eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösterme vb işlemleri yapanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Bu ihlalleri gerçekleştirenlere 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre 250-500 bin Türk Lirası ceza verilmektedir.

11.6. Kullanıcının satın aldığı üyeliği ikinci kişilere şifre paylaşımı yoluyla kullandırarak Startiks.com’un haklarını ihlal etmesi halinde üyeliği silinecek ve yine telif yasaları gereğince haklarında yukarıdaki maddede belirtildiği üzere yasal işlem başlatılacaktır.

 

MADDE 12. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

TÜKETİCİ, uyuşmazlık konusundaki başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde TÜKETİCİ’nin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti’ne veya İstanbul Tüketici Mahkemesi’ne yapabilir.

 

MADDE 13. BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

13.1 İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır.

13.2. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.3 SATICI, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncvelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

 

MADDE 14. YÜRÜRLÜK

ÜYE, üyelik kaydı yapması ile birlikte işbu sözleşmede yer alan tüm maddeleri okumuş ve kabul etmiş sayılır. İşbu sözleşme üyenin üye olması anında elektronik ortamda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. 

İşbu sözleşme ÜYENİN üyeliğini iptal etmesi veya SATICI tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

 

ALICI(ÜYE):

SATICI(ŞİRKET): Fortiks Eğitim Danışmanlık- Avni Murat Selçuk

TARİH: