Kişisel Verilerin Korunması

Başvuru Şekli
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) kişisel verileri üzerindeki haklarını kullanmak amacıyla veri sorumlusuna yapacağı başvuru yöntemlerini 10 Mart 2018’de 30356 sayılı resmi gazetede yayımlanan  “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Tebliği”’nde  ifade etmektedir.
Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemler saklı kalmak üzere, FORTİKS tarafından pozitif hukukumuzun “yazılılık” kriterleri dikkate alınarak İlgili Kişiler için belirlenen başvuru yöntemleri aşağıda yer almaktadır. İlgili kişiler, işbu formu esas alarak, aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak başvuru yapabileceklerdir. Bu doğrultuda, İlgili Kişi;

  • güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Startiks’e daha önce bildirilen ve Startiks’in sisteminde kayıtlı bulunan bir e-posta adresini kullanmak suretiyle iletisim@startiks.com adresine bir e-posta göndererek, veya
  • bu forma atacağı el yazısı imzası ile, Altıntepe Mah. Kumrular Sk. N:10 D:13 Küçükyalı-Maltepe-İstanbul adresine yapacağı şahsi başvuru ile, veya
  • noter marifetiyle

başvuruda bulunabilir.
Yukarıda öngörülen yöntemlerden biri ile FORTİKS’e iletilen başvurular, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde kural olarak ücretsiz cevaplandırılacak olup, bu cevap İlgili Kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret İlgili Kişiye yansıtılacaktır. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Tebliği” ‘ne göre ;
• On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti,
• Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde ücret talep edilecektir.

  • İlgili Kişinin irtibat bilgileri:

Ad Soyad:

 

TC Kimlik Numarası:

 

Uyruk ve Yabancı Kimlik Numarası: (Yabancılar için)

 

Telefon veya Cep Telefonu Numarası:

 

E-posta adresi (Cevabın elektronik ortamda gönderilmesi isteniyorsa):

 

Şahsi KEP Adresi (Cevabın elektronik ortamda gönderilmesi isteniyorsa):

 

Adres (Cevabın posta yoluyla gönderilmesi isteniyorsa):

 

  • İlgili Kişinin Startiks ile ilişkisine ilişkin açıklamalar (aday çalışan, tedarikçi, müşteri, ziyaretçi gibi):

 

  • İlgili Kişinin KVKK md. 11 kapsamında talebi:

 

  • İlgili Kişinin İmzası (kağıt ortamda başvuru yapılması halinde):