İade ve İptal Sözleşmesi

Değerli Üyelerimiz,

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18.maddesi 3.bendi gereği Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde tüketici cayma hakkını kullanamaz. İlgili maddenin Resmi Gazete yayını linkte yer almaktadır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/11/20131128-1.htm

Yine 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15. maddesinin ğ bendi uyarınca  elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmelerde tüketici cayma hakkını kullanamaz. İlgili maddenin Resmi Gazete yayını linkte yer almaktadır. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141127-6.htm

Üyelik Sözleşmesi ile de kabul ettiğiniz bu durumu bir kez daha bilginize sunar, aşağıdaki detayları okumanızı rica ederiz.

Tüketicilerin cayma hakkı; internette yapılan tüm alışverişlerin düzenlendiği bu ilgili YÖNETMELİK ile kurallara bağlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler ve ALICI tarafından açılmış olan eğitim materyalleri ses veya görüntü kayıtları (DVD, CD, kaset vb) basılı diğer ürünler (poster, defter, kitap vb), yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Cayma hakkı bu ürünlerde kullanılamaz. 

“Startiks.com” web sitesinde satılan eğitim videoları ve verilen hizmetler bu istisna kapsamında olup cayma hakkı kullanılamamakta ve hiçbir koşul altında ücret iadesi yapılmamaktadır.

TÜKETİCİ aşağıdaki ürünlerde cayma hakkını ilgili YÖNETMELİK gereği kullanamaz:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.